Fotoğraf Detayları

Kabir Azabı Çekmeyecek 8 Kişi

Kabir Azabı Çekmeyecek 8 Kişi


4. Yatsıdan sonra Mülk Suresini okumak da kişiyi kabir azabından koruyan amellerdendir. Ebu Hüreyre (r. a)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s. a. v. ) şöyle buyurdu: “Kur’an’da otuz ayetten ibaret bir sure bir adama şefaat etti. Neticede o kişi bağışlandı.
Tıklama: 1905

Yorumlar
Haber Yazılımı