Fotoğraf Detayları

Kabir Azabı Çekmeyecek 8 Kişi

Kabir Azabı Çekmeyecek 8 Kişi


5. İshal hastalığından ölenin de kabir azabından korunacağı söylenmiştir. Nesai, Abdullah b. Dinar (r. a)’ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir; “Ben, Süleyman b Surad ve Halid b. Arfata birlikte oturuyorduk. Bu sırada bir adamın ishalden öldüğünü söylediler. Baktım, benimle beraber olan (adı geçen) iki kişi öldüğü bildirilen adamın cenazesinde bulunmayı arzu ediyorlar. Bunlardan birisi diğerine: Rasulullah (s. a. v): “Kim ishalden ölürse, kabrinde azap görmez.” diye buyurmadı mı? diye sordu. Öteki de: “Evet öyle buyurdu.” diye cevap verdi.
Tıklama: 1710

Yorumlar
Haber Yazılımı